Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Planeringsdagar

Här kan du se när verksamheten har planeringsdagar.

Planeringsdagar

Läsåret 2021

För att bereda våra medarbetare inom förskolan möjlighet till gemensamma planerings/fortbildningsdagar kommer förskolan, enligt nämndbeslut att ha fyra planerings/fortbildningsdagar per år.