Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Föräldraråd

Föräldraråd finns för att föräldrarna ska få inflytande och information om vår verksamhet.

På höstterminen är det ett föräldraråd då enbart föräldrarna från Ugglan är med.

Under vårterminen är det ett föräldraråd med föräldrar från Rosen och Ugglan tillsammans. Det är förskolechefen som håller i föräldrarådet.