Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Föräldraråd

Föräldraråd finns för att föräldrarna ska få inflytande och information om vår verksamhet.

På höstterminen är det ett föräldraråd då enbart vårdnadshavare från Ugglan är med.

Under vårterminen är det ett föräldraråd med vårdnadshavare från Rosen och Ugglan tillsammans. Det är rektorn för förskolan som håller i föräldrarådet.
Finns det intresse av att bli föräldrarådsrepresentant så hör vårdnadshavare av sig till respektive avdelning. Datum för föräldraråden kommer ut på avdelningarna när det är aktuellt.