Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Avdelning Norrgården

Norrgården är en förskoleavdelning på Ugglan för barn 1-3 år.

Om Norrgården

Välkommen till Norrgården, här är vi unika, olika och fantastiska!

Vi värderar samverkan högt mellan hemmet och förskolan. Vi vill att alla ska känna sig välkomna hos oss. Vilket är viktigt för att skapa bra förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

För vårdnadshavarna blir vår dokumentation ett sätt att följa barnens tankar och idéer, men också få möjlighet att få reda på vad barnen gör på förskolan.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi utgår ifrån en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vid lekfullt lärande vill vi skapa förutsättningar för att barnen tillgodogör sig kunskaper inom olika områden så som: värdegrund, språk, skapande uttryckssätt, matematik, teknik, medier, naturvetenskap, kultur och hållbar utveckling.

Vi arbetar utifrån ett utforskade arbetssätt. Det innebär att vi som pedagoger är lyhörda, observanta och medupptäckare för barnens intresse, behov, frågor och hypoteser för att kunna utmana, stötta och visa positivitet till barnens utveckling. Undervisningen kan vara planerad eller spontan.

Vi vill att alla barn som går hos oss skall känna och uppleva:

-Jag kan
-Jag kan uttrycka mig
-Jag kan förstå
-Jag kan välja
-Jag kan påverka
-Jag kan handla

Det är viktigt att alla barn är synliga för oss, sig själva och sina kompisar. Vi arbetar kontinuerligt med hur man är en bra kompis, respekten för egna och andras ”stopp min kropp”. Vi vill även att barnen ska ha förståelse för att vi alla är olika och behöver träna på olika saker.

Vi lägger stor vikt vid fasta rutiner och tydlighet i vår miljö. Vi använder oss av hjälpmedel som TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att teckna det viktigaste orden i meningar. Det är ett hjälpmedel till kommunikation. I vår miljö kan man hitta bildstöd som hjälper oss med vardagliga rutiner (AKK- alternativ och kompletterade kommunikation)

Fantasi är en viktig del för barnens lek, därför ska vår miljö vara pedagogiskt genomtänkt. I miljön vill vi att barnen ska bli inspirerade till att samarbeta, utforska, väcka nyfikenhet och utveckla sin kreativa förmåga.

En vecka på Norrgården

Måndag: 09.00-11.00 Mellangården planering (Norrgården ansvarar för deras barn)
Tisdag: 10.00-11.00 Arbetar i grupper
Onsdag: 10.00-11.00 Onsdagsvalet
Torsdag: 10.00-11.00 Naturen
Fredag: 09.00-11.00 Norrgården planering

Kontakt

0223-443 05

Sociala medier

Norrgården har instagram som heter ugglan_norrgarden.