Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Solängens tre avdelningar.

Avdelning/personal

Vi har tre avdelningar på Solängen Ängen, Solen och Granngården.
Vi är 10 stycken pedagoger som är fördelade på avdelningarna.

Pooltjänst
1 som är stationerad på Solängen.