Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Avdelning Ängen

Ängen är en förskoleavdelning på Solängen för barn 1-2 år.

Om Ängen

Ängen är en 1 - 2-årsavdelning och är öppen 7.30–16.00.
Övriga tider är vi på jouravdelningen Solen.

Avdelningen är anpassad efter de yngsta barnen med olika lekmiljöer som stimulerar barnens utveckling både i leken, samspelet med andra barn, fin- och grovmotorik och deras fantasi. Vi ser till varje barns kompetenser och stärker dem medvetet i deras personliga positiva egenskaper.

Våra barn sover ute i sovsäckar under tak. 

Kontakt

0223 - 445 47