Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Kortsidan av Prästkragens byggnad. Buskar och staket till vänster. Vit tegelvägg med fönster till höger. Gräsmatta emellan. Längre bort i bilden ser man en gungställning och en mindre rutchkana.

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Prästkragens fyra avdelningar.

Avdelningar/personal

Ekorren 1–3 år

På Ekorren arbetar två förskollärare och en barnskötare

Myran 1–3 år

På Myran arbetar en förskollärare och två barnskötare

Björnen 3–5 år

På Björnen arbetar två förskollärare och en barnskötare

Räven 3–5 år

På Räven arbetar två förskollärare och två barnskötare

Norrbyområdets pooltjänster

I norrbyområdet finns en pooltjänst