Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Frånvaroanmälan

Ring till ditt barns avdelning före klockan 07.30 om ditt barn är sjukt eller ledigt.

Förhållningsregler vid sjukdom finns att läsa under länken "Smitta i förskolan".

Du kan även logga in på Lämna/hämta för att registrera frånvaro och ledighet.

Logga in på Lämna/Hämta

Kontakt

Blåmåla, 0223-444 68
Grönmåla, 0223-445 16
Gulmåla, 0223-442 97
Rödmåla, 0223-442 98
Vitmåla, 0223-443 51