Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Rödmåla

Rödmåla är en förskoleavdelning på Humlan för barn 3-5 år.  Här fortsätter barnen sin utveckling av identiteten och utveckling av sitt självständighetstänkande.

Om Rödmåla

Tema: Sagor

Vi arbetar med bornholm varje dag men med olika teman för varje vecka. Vi blandar arbetet med fysiska aktiviteter så som skapande, drama och språkutveckling. Vi tar tillvara på barnens intresse och bygger vidare på arbetet utefter det.

Tecken som stöd

Vi använder oss dagligen av tecken som stöd på Rödmåla. När vi pratar med barnen så tecknar vi samtidigt. Detta gör vi för att det blir enklare och mer förståeligt för barnen att både få höra och se orden.

Det kan även vara lättare för barnen att säga ord med hjälp av tecken, vilket är positivt då vi har barn med många olika modersmål. Detta gör att vi får ett gemensamt språk och det underlättar kommunikationen. Tecken gör också att vi pratar långsammare och tydligare. 

Språkutveckling

Vi använder bland annatSpråka Mera påsar med material, som har utvecklats av logopeder. Med hjälp av detta material tränar vi på både färger, former, siffror, meningsbyggnad, ordförråd och mycket annat.

Dagligen använder vi oss även av pedagogiska samlingar med olika syften för att stimulera barnens språkutveckling.

Utevistelse

På Rödmåla är vi ute varje dag och vi går på utflykt en gång i veckan. Detta för att utevistelse bland annat gör så att barnen håller sig friska längre och samtidigt gör så att barnen sover bättre. Utevistelse utvecklar även barnens motorik vid bland annat besök i skogen eller andra utflykter. Det är därmed viktigt att barnen har kläder efter väder!

IT

Vi använder Bluebot tillsammans med barnen för att träna programmering. Barnen får arbetar i smågrupper och prova på och lära sig att programmera roboten.

Microägg är något annat som vi använder och där kan barnen förstora upp och undersöka saker de vill titta närmare på. Vi tar hjälp av lärplattor och ibland även på storbilds-tv/projektor.

Vi har pedagogiska spel på lärplattan där barnen tränar olika egenskaper.

På lärplattan och datorn kan barnen som vill även prova på att skriva och utveckla skriftspråk.

NTA

NTA står för Natur och Teknik för Alla.

På Humlan finns två olika lådor som innehåller experiment med vatten eller luft.

Barnen får i smågrupper utveckla intresse för natur och teknik och utforska materialet tillsammans med en pedagog.

Matematik

Vi pratar matematik i vår dagliga verksamhet. Det kan vara antal, storlek, sortera, former och mycket mer.

Vi har olika stimulerande material och leksaker som hjälper barnen att utveckla sin matematiska förmåga.

Grundschema för Rödmåla HT 2020

Måndag: Naturvetenskap 09.00, Arbete med Tofsingarna, Högläsning, och skpande
Tisdag: Matematik 09.15, grupparbete, uteaktivitet, socialt samspel, motorik, högläsning
Onsdag: Motorik 09.15, grupparbete, uteaktivitet, socialt samspel, motorik, högläsning, skapande
Torsdag: Musik 09.15, grupparbete, uteaktivitet, socialt samspel, motorik, högläsning
Fredag: Språk 09.15, grupparbete, uteaktivitet, socialt samspel, motorik, högläsning, skapande

Kontakt

0223-442 98