Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt

Här kan ni läsa lite om vad som är på gång.

Under rådande omständigheter med covid-19 så kommer vi att bedriva mycket av verksamheten utomhus, det innebär att alla barn behöver kläder efter väder samt gott om ombyte. Med vänlig hälsning personalen på Björkbacken

Från vår rektor kommer ytterligare information:

Det finns en rutin för att barn ska frånvaroanmälans samt att ni ska informera om när barnet kommer åter till förskolan.

Jag vill uppmana er vårdnadshavare att verkligen göra det. Både meddelade när barnet blir frånvarande men lika viktigt att meddela när barnet kommer åter.

Dagen innan eller senast 7.30 samma dag

Dels för att planera personalstyrkan i dessa tider, dels för att beställning av mat till de barn som beräknas närvarande.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om Corona smittan och tänk på 2 dagars symtomfri innan barnen är åter i förskolan.

Tack för gott samarbete!

Vill man ha mer information så kan man gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida: