Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Omsorg på obekväm arbetstid - Nattugglan

Förskoleavdelningen driver en avdelning för barn med behov av omsorg på obekväm arbetstid avdelningen heter Nattugglan.

Verksamheten bedrivs i lokaler på förskolan Skogsgläntan och är öppen utifrån vårdnadshavares behov. Ansökan sker via Hypernet

Fagersta kommun erbjuder omsorg på obekväm tid för de vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd till kvällar, nätter och/eller helger och familjens situation i övrig. Verksamheten vänder sig till barn åldern 1-12 år.

Med omsorg på obekväm tid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd, vardagar mellan 18.30 -6.15 samt hela dygnet under helgdagar. Barnomsorg på obekväm tid, Nattugglan, finns i lokaler på förskolan Skogsgläntan.

Vem kan få omsorg på obekväm tid?

I första hand vårdnadshavare som arbetar på kvällar, nätter och/eller helger och inte själv kan lösa behovet av omsorg. Enligt vårdnadshavarnas arbetstidsschema ska behovet av omsorg på obekväm tid vara regelbundet och/eller kontinuerligt, tillfälliga placeringar görs inte. Vistelsetiden för obekväm arbetstid är tid tillsammans med restid till och från arbete. Det görs alltid en individuell prövning av behovet av omsorg på obekväm tid. Vårdnadshavare ska styrka
varför de inte kan uppfylla behovet av omsorg för sitt barn.

Om barnet har två vårdnadshavare ska de styrka varför den andre inte kan uppfylla behovet av omsorg. Skäl till detta kan vara att en av vårdnadshavarna bor i annan ort, är allvarligt sjuk, oförmögenhet att ta hand om barnet eller om båda har obekväm arbetstid. Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på obekväm tid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Öppettider

Vardagar: Verksamheten tar emot barn från 13.00.
Senaste kvällstid att lämna eller hämta är 22.00.
Tidigaste morgontid att hämta sitt barn är 06.00.
Senaste morgontid att hämta sitt barn är 07.00.
Helger: Barn kan lämnas och hämtas mellan 06.00 och 22.00.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavarna ordnar själva transport till Nattugglan, som är öppen under obekväm tid. Om barnet är placerat på en annan förskola/fritidshem dagtid ansvarar i första hand vårdnadshavaren för att barnet transporteras till den ordinarie förskolan/fritidshemmet/skola.

Avgift

Föräldraavgiften för omsorg på obekväm tid debiteras enligt gällande regler för maxtaxa.

Ansökan

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid görs på e-tjänsten hypernet.

Ansök om omsorg på obekväm arbetstid via Hypernet

Ansökan ska göras minst 14 dagar innan omsorg på obekväm arbetstid önskas.
Om barnet har dubbelt boende, söker respektive vårdnadshavare omsorgsplats för sitt behov. Arbetstidsschema som omfattar minst två veckor ska bifogas med ansökan.

Beslut

Efter att kommunen tagit emot och registrerat ansökan görs en noggrann prövning av varje enskilt fall. Därefter tar förskolechefen beslut.
Ob-omsorg erbjuds under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom omsorgen uppfyllts. Plats i omsorg på obekväm tid upphör vid föräldraledighet och arbetslöshet och måste sökas på nytt vid behov.

Barnets vistelsetid/schema

När barnet placerats ska vårdnadshavarna lämna ett pappersschema över arbetstider och barnets närvarotider. Personalen godkänner schemat innan vårdnadshavarna skriver in det i Hypernet. Barnet får inte börja innan ett schema finns inlagt i Hypernet. Schemaförändringar bör skrivas in två veckor innan i Hypernet av vårdnadshavare. Tillfälliga förändringar meddelas personalen muntligt/skriftligt. Finns behov av omsorg under ordinarie förskola/fritidshem sommarstängning ska behovet av omsorg anmälas senast den 1 juni. Behov av omsorg under sommarstängningen anmäls på särskild blankett.

Ledighet/frånvaro

All ledighet ska meddelas verksamheten. Om barnet varit frånvarande/ledig mer än 90 dagar avslutas platsen. Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten Hypernet.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test