Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Så arbetar vi

På Ugglan arbetar och samarbetar vi över avdelningarna för att skapa en god kontakt med alla barn och pedagoger på förskolan. Vi träffas över avdelningarna genom teman och traditioner.

Utvärdering och uppföljning av verksamheten jobbar vi mycket med på vår förskola för att hela tiden utveckla den.

Personalen på Sör- och Östangården roterar mellan två avdelningar. I tre år arbetar man på en 1–3-årsavdelning och därefter flyttar man till en 3–5-årsavdelning.

Portfolio

Portfolio är ett gemensamt arbetssätt för alla barn 1–16 år i Fagersta kommun. Syftet är att medvetet och konkret synliggöra för barnet dess positiva utveckling och lärande.

Vi dokumenterar barnets utveckling genom bilder, teckningar och anteckningar i barnens portfoliopärm.

Vi uppmuntrar barnen att själva ta ansvar för sin pärm och innehåll.

För barnet innebär det att:

  • känna att jag kan
  • ta ansvar för sitt lärande
  • känna lust att lära mera
  • bli medveten om sin egen utveckling
  • planera och sätta egna mål

STAR

Fagersta kommuns värdegrund – STAR – fastslår våra gemensamma värderingar. Värderingarna ökar tydligheten och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.

Vi sammanfattar värdegrunden med fyra värdeord:

Samarbete
Trygghet
Ansvar
Respekt