Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och barnkonvektionen.

Vi ser alla individer som en tillgång – både barn, vårdnadshavare och
pedagoger.
Tillsammans bygger vi upp förskolans miljö till att stimulera barnens utbildning. Miljön ska främja barns utveckling och lärande, förståelse och medmänsklighet.