Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Kortsidan av Prästkragens byggnad. Buskar och staket till vänster. Vit tegelvägg med fönster till höger. Gräsmatta emellan. Längre bort i bilden ser man en gungställning och en mindre rutchkana.

Så arbetar vi

Förskolans fem avdelningar har en gemensam grund i miljöarbete och utevistelse.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, barnens intressen och samarbete med föräldrarna.

Vi arbetar mycket tillsammans och har ett gemensamt tänk. Vi vill att barnen ska kunna vända sig till alla vuxna och känna sig trygga med det.

Vi följer upp och utvärderar vår verksamhet kontinuerligt. Mer om detta kan du läsa i våra Kvalitetsredovisningar.

Fagersta kommuns värdegrund STAR fastslår våra gemensamma värderingar. Värderingarna ökar tydligheten och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.

Vi sammanfattar värdegrunden med fyra värdeord:

Samarbete
Trygghet
Ansvar
Respekt