Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi

Vi på Björkbacken har en utpräglad ”nära” barnsyn och bemöter därför våra barn som ”en annan jag”. Vi är intresserade av barnen, tar deras känslor på allvar, respekterar, ser och lyssnar på dem.

I en miljö där barn känner sig omtyckta, trygga och kan vara sig själva- kan de lära sig saker, växa och utvecklas.

Vi är övertygade om att barn inte är utan blir sina egna unika personer i samvaro med andra som uppskattar dem för deras egen unika person.

Ett barn som är nyfiken och hängiven, som vill skapa mening och förstå sin omvärld- ser vi som ett lärande barn. Det viktigaste för oss på Björkbacken att barnen känner att de vill- att de vågar och att de kan !

Att ges möjlighet att upptäcka, undersöka och förstå genom att ställa frågor, diskutera & reflektera, lyssna på varandra samt utforska tillsammans- ser vi som lärandetillfällen. Därför vill vi erbjuda barnen en mångsidig verksamhet i en varierande och stimulerande miljö. Vårt medvetna arbete har tilldelat oss utmärkelsen Skola För Hållbar Utveckling av Skolverket och tillsammans på Björkbacken verkar vi för en bättre framtid.

Björkbackens förskola upprättar en handlingsplan utifrån det nationella miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö"

Vi använder oss av rapporten Operation Giftfri Förskola från Naturskyddsverket samt ett handlingsprogram som Kemikalieinspektionen rekommenderar för kommuner som vill kartlägga och "avgifta" förskolor.

Miljöpolicy, Som första steg ska Björkbacken:

1. Tillsammans med barnen rensa bort gammal elektronik som t ex telefoner och liknande som används som leksaker. Rensa bort leksaker som inte är gjorda för att vara leksaker.
2. Rensa bort leksaker som är gamla och mjuka samt är klibbiga och luktar illa. Även leksaker som är tillverkade utanför Europa.
3. Se över möbler och inredning och fasa ut kemikalier. Vi gör en inventering av kemiska produkter på varje avdelning.
4. Undvika att hantera maten med plastredskap, genom att använda t ex porslin och rostfritt.
5. Tillsammans med barnen välja att köpa miljömärkta leksaker och annat material så långt det är möjligt.
6. Använda oss av naturliga material som finns i vår närmiljö samt stimulera för återbruk, återvinning och återskapande av hållbara material.
7. Sätta upp hygienrutiner på varje avdelning.
8. Synliggöra olika miljömärkningar för barnen i den dagliga verksamheten.
9. Revidera kemikaliepärmen och uppdatera alla säkerhetsdatablad.

Förskolan Björkbacken innehar certifikatet Grön Flagg

Grön Flagg är ett pedagogiskt undervisningsverktyg för skolor som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Varje år fokuserar vi på ett nytt tema, t ex energi, och grundförutsättningen är att arbetet utgår från barnens egna idéer.

Människors vardagsliv med hushåll, arbete och transporter påverkar de globala systemen.

I takt med att jordens befolkning ökar uppstår därmed olika globala miljöförändringar. Växthusproblemet, giftspridning och ozonuttunning drabbar människor på olika platser på olika sätt. Förskolan har ett viktigt ansvar och fantastiska möjligheter att arbeta kring dessa frågor. Tillsammans med barnen så utforskar vi på Björkbacken ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter i ett hållbarhetsperspektiv. Utomhusmiljön med regelbundna skogsbesök, inspirerande miljöer inomhus stimulerar för utforskande. Vi besöker återvinningsstationer, pantar burkar, källsorterar/ komposterar på avdelningen, odlar/ planterar samt bedriver ett medvetet arbete kring återbruk/ återanvändning och kreativt återskapande. Dessutom kemikalieminimerar vi med målsättningen att bli en giftfri förskola.

Normaktivitet - En del av arbetet med jämställdhet

Normer är outtalade regler som påverkar hur & vad vi gör och vad vi tänker eller förväntas göra, samt påverkar vad som är status och makt. Att arbeta normkreativt handlar om att hitta sätt att vidga normer om att låta barn vara olika utan att behandlas negativt för det.

Arbetet går ut på att försöka se vilka normer som dominerar och vilka konsekvenser det finns för människor som t ex mobbning och diskriminering samt vilka möjligheter de ger.

Att medvetet arbeta normkritiskt handlar om att stå upp för barnets rätt att utvecklas som den individ hen är och bygga en stark självkänsla av att duga som man är. Vi ser varje barn som en tillgång i barngruppen, utifrån sina individuella egenskaper och erfarenheter.

På Björkbacken vill vi därmed riva de glasväggar normer skapar, så att alla kan röra sig friare i huset.

Vi använder oss även av NTA (natur och teknik för alla) som är ett minilaboratorium med olika experiment.
Vår ambition är att alla barn ska få möta undervisning inom ämnena naturvetenskap, matematik och teknik på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Fokus ligger på att pedagoger får en konkret grund med material och kunskap att stå på som senare kan vidareutvecklas i barngruppen. Kompetensutveckling är avgörande och vi har NTA- lådor med spännande materialsatser och lärarhandledningar inom temana luft och vatten.

Det latinska ordet för smaka

Sapere är ett pedagogiskt verktyg som vi använder för att stimulera barnens sensoriska förmåga och språkutveckling. Detta gör vi genom att uppmuntra dem att använda sina sinnen genom att prova nya frukter, grönsaker och maträtter. Målsättningen är att barnen ska lära känna sin egen smak, våga prova nya produkter, träna på att uttrycka sig verbalt, vilja öka variationen på sin kost, utforma sin egen måltid samt utvecklas till en medveten konsument med insikt om hälsosam kost.

Björkbackens sockerpolicy är en del av arbetet med Giftfri Förskola, Sapare och Hållbar utveckling.

Det är viktigt för oss på Björkbacken att värna om barnens hälsa, och som en del av vårt arbete strävar vi efter att minska intaget av socker på förskolan.

Många barn tillbringar hela dagarna hos oss och det är därför viktigt att förskolan stimulerar för goda matvanor samt utvecklar ett kunnigt och kritiskt tänkande som konsumenter.

Vår avsikt är inte förbud, men vårt förhållningssätt syftar till att erbjuda så lite socker som möjligt. Det är t ex inte tillåtet att ta med godis, läsk och nötter till förskolan.

Förskolan är kostnadsfri och barnen behöver inte ha med sig någon förtäring vid t ex utflykter. I sådant fall står förskolan för detta.

I samband med gemensamma högtidsfiranden bjuder personalen ibland på isglass eller popcorn, men vi strävar hela tiden efter att hitta nyttiga och goda alternativ. Vid vintertraditioner äter vi ibland pepparkakor. Barnens födelsedagar uppmärksammas med att t ex äta goda frukter som serveras på kreativa vis. Till våra måltidssmoothies blandar vi yoghurt med olika frukter och bär. Även vid bakning är vi återhållsamma med sockret.

Har vårdnadshavare några förslag på ytterligare spännande mellanmål eller tilltugg, tar vi mer än gärna emot dessa!