Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Tobaksfria nikotinprodukter

Lag om tobaksfria nikotinprodukter har trätt i kraft 1 augusti 2022 och innebär att det har införts en 18-årsgräns för köp av så kallat "vitt snus". Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen innan den påbörjas, och ett egenkontrollprogram ska lämnas in i samband med anmälan.

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Vi köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Information om tobaksfria nikotinprodukter på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information gällande försäljning av tobaksfria nikotinprodukter på Folkhälsomyndighetens hemsida

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test