HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Palvelut

Kommunhuset

Fagersta on suomenkielinen hallintoalue. Tämä merkitsee sitä, että Fagerstan kunnan suomenkielisellä väestöllä on oikeus käyttää suomen kieltä kunnan kanssa asioidessaan.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä antaa suomenkielelle erityisaseman Ruotsissa. Laissa sanotaan, että kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä ja että kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oltava oikeus oppia omaa vähemmistökieltään, kehittää ja käyttää sitä.

Vähemmistölaki antaa ruotsinsuomalaisille vanhuksille hyvät mahdollisuudet saada suomenkielistä vanhustenhuoltoa, kotipalvelua ja hoitoa. Mainitussa laissa todetaan myös, että suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava esikouluikäiselle lapselle paikka esikoulussa, jossa toiminta on kokonaan tai osittain suomenkielistä.

Viimeksi muokattu: 2015-10-13

Scrolla upp