HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Fagerstan historia

Fagerstan historia 1900-luvulle saakka kertoo ruukkitoiminnan kasvusta tällä alueella.

Kolbäcks-joen (Kolbäcksån) rannalla on käsitelty rautaa aina keskiajalta lähtien. Vuonna 1611 tänne rakennettiin kankivasara, josta Fagerstan ruukki (Fagersta Bruk) sai alkunsa. Ruukin ympärille kasvoi vähitellen yhteiskunta.

Fagersta kehittyi taajamaksi verrattain myöhään. Kaikki liittyi ruukkiin. Ensimmäisen sadan vuoden aikana toiminta oli pienimuotoista. 1700-luvulla Fagerstassa asui 80 henkilöä.
Lähialueella oli kaksi muuta tärkeää ruukkialuetta: Semla ja Västanfors. Åmänningen-järven toisella puolella oli Engelsbergin ruukki, jonka juuret niinikään ulottuvat keskiajalle. Kaikki sulatot kuuluivat aina nykyajalle saakka Norbergin vuorikuntaan (Bergslagen).

Fagersta Bruk (Fagerstan ruukki)

Suuri laajentuminen alkoi Fagerstassa 1800-luvun loppupuolella, teollistumisen ja valanneteräsprosessien kehittymisen myötä. Tällöin Fagerstan ruukki kasvoi kansainvälistä mainetta omaavaksi rautaruukiksi.

Fagersta Bruks AB on moderni teollisuusyritys, joka perustettiin vuonna 1873. Sen toiminta päättyi vuonna 1984. Vuonna 1900 Fagersta Bruk esitteli toimintaansa Pariisin maailmannäyttelyssä.

Fagerstan, Forsbackan, Horndalin, Klosterin ja Österbyn ruukit yhdistyivät Brukskoncernen-konserniksi vuonna 1927. Tätä tärkeää konsernia johdettiin Fagerstasta. Handelsbanken oli pitkään konsernin pääasiallinen omistaja.

Ruukki oli erityisen menestyksekäs toisen maailmansodan aikaan ja se kukoisti aina ensimmäiseen, 1970-luvun alussa sattuneeseen suureen teräskriisiin saakka. Tämän jälkeen ruukin omistajuus vaihtui useaan kertaan. Masuunin toiminta päättyi lopullisesti vuonna 1979. Fagersta Bruks AB päätti samaan aikaan kaiken kaivostoimintansa. Fagersta Bruks AB:n voitot jaettiin vähitellen muille Jan Stenbeckin imperiumin aloille. Terästehdas II toimi vuoteen 1985 saakka, jolloin Kinnevik lakkautti yrityksen lopullisesti.

Nykyään moderni teollisuus työllistää lähes yhtä monta henkilöä kuin Fagersta Bruks AB aikoinaan. Nykyiset yritykset ovat laajalti orastaneet vanhan ruukin toiminnoista. Suurimpana erona on raskaan teollisuuden puuttuminen. Nykyään valmistuksen alla ovat ainoastaan jalostetut tuotteet. Yritykset ovat kehittäneet omia erikoisalojaan ja ne kuuluvat nykyään omien alojensa kärkijoukkoon.

Fagerstan kaupunki

1900-luvun alussa alettiin ruukin johdolla rakentaa suuria työläisasuntoalueita. Omakotiliikkeen myötä asutuskeskus kasvoi myös pinta-alaltaan. Ruukki palkkasi tunnettuja arkkitehteja ja työntekijät saivat omakotitalojen rakentamiseen edullisia lainoja. Fagersta jaettiin kortteleihin niin, että työläiset asuivat teollisuusalueen itäpuolella, kun taas ”Toisella puolella” (”Andra Sidan”) oli toimihenkilöiden ja johtajien oma idylli.
Fagerstalle myönnettiin kaupunkioikeudet vuonna 1944, jolloin teollisuuspaikkakunta Fagersta yhdistettiin läheiseen Västanforsin asema- ja tehdasyhdyskuntaan. Fagerstan keskustan nykyiselle ulkomuodolle luotiin perusta 1950-luvulla. Tavoitteena oli teollisuuden ympärillä pyörivän ideaalisen yhdyskunnan luominen. Kaupunki muuttui rajusti 1960- ja 1970-luvulla, jolloin vielä haaveiltiin suurkaupungin rakentamisesta. Tuolloin vanhaa asutusta purettiin laajamittaisesti.

Västanfors oli alunperin Aspbenning-niminen vuorimieskylä. Sinne rakennettiin pitäjän kirkko ja asutuskeskus laajeni kun siitä tuli 1900-luvun alussa rautatiesolmukohta. Västanfors oli kauan paikkakunnan ostoskeskus, mutta 1900-luvun lopussa siitä on kehittynyt hiljaisempi omakotitaloalue, vaikka jotkut alueen suurimmista tehtaista sijaitsevatkin siellä.

Ängelsberg

Nykyään myös Ängelsberg kuuluu Fagerstan kuntaan. Itse asiassa Ängelsberg koostuu kolmesta eri osasta, eli Västervålan maatalousseudusta, Ängelsbergin asemayhdyskunnasta ja Engelsbergin tehdasyhdyskunnasta.
Rautatie vedettiin Ängelsbergin kahdessa eri vaiheessa vuosina 1875 ja 1900, mikä johti asemayhdyskunnan kasvuun. Luonnonkauniin sijainnin ja rautatien ansiosta Ängelsbergistä tuli vuoden 1900 tienoilla matkailukohde, jossa harjoitettiin vilkasta täysihoitolatoimintaa. Paikkakunnalla toimi tuohon aikaan taiteilijayhdyskunta, joka myös omalta osaltaan vaikutti paikkakunnan muotoutumiseen.
Pitäjän kirkko sijaitsee Västervålassa, jonka juuret Engelsbergin ruukin tavoin johtavat keskiajalle. Ruukin toiminta jatkui vuoteen 1919 saakka. Ruukki on vahvan henkilökohtaisen omistautumisen ansiosta säilynyt ja on nykyään ainutlaatuinen. Siksi se kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon.
Maailman vanhin säilynyt öljynjalostamo sijaitsee nykyään Oljeön-saareksi kutsutulla Barrön-saarella.

Viimeksi muokattu: 2017-02-27

Scrolla upp