HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

PIKAKUVAKKEET:

Kontakt Infomentor

Tervetuloa Olsbokouluun/Oslboskolan

Olsbokoulu (Olsboskolan) on Fagerstan kunnan peruskoulutason erityiskoulu. Peruskoulutason erityiskoulu on oma koulumuotonsa ja tarkoitettu kehityshäiriöstä kärsiville lapsille ja nuorille. Koulu on myös avoinna lapsille, jotka kärsivät aivovauriosta johtuen toimintarajoitteista.

Koulussa on peruskoulutason erityiskoulu, harjoituskoulu sekä harjoituskoulun käyneille oppilaille lukiotason erityiskoulu. Koulu toimii monissa eri tiloissa. Harjoituskoulu sekä lukiotason erityiskoulu toimivat osoitteessa Norrbyvägen 12. Peruskoulutason erityiskoulun vuosikurssit 1–6 ovat Per Ols koulussa (Per Olsskolan) jaettuna kahteen luokkaan, yksi alaaste- och yksi keskiasteluokka. Peruskoulutason erityiskoulun vuosikurssit 7–9 toimivat Risbrokoulun (Risbroskolan) tiloissa.

Scrolla upp