HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Valvonta ja vastuu

Koulun ja nuorisotalon (fritidshem) valvontavastuu

"Lapsen huoltajalla on vastuu lapsen henkilökohtaisista oloista ja hänen on huolehdittava lapsen tarpeiden tyydyttämisestä. Lapsen huoltaja vastaa myös siitä, että lapsi saa ikäänsä, kehitykseensä ja muihin oloihin nähden tarpeellista valvontaa ja hänen on myös valvottava, että lapsi saa tyydyttävän elannon ja koulutuksen. Jotta lapsi ei voisi aiheuttaa muille vahinkoa, vastaa huoltaja edelleen lasten valvonnasta tai muihin sopiviin toimenpiteisiin ryhtymisestä." (vanhempainkaari 6 luku 2§)

Vanhempainkaaren 6 luvussa säädellään huoltajan, vanhempien ja lasten oloja. Sanamuodossa ei säädellä koulun henkilökunnan oloja. Yllä lainattua lakikohtaa voidaan soveltaa koskemaan myös koulun ja nuorisotalon henkilöstöä tuomioistuinten ja valvontaviranomaisten sekä eduskunnan asiamiesten (Riksdagens ombudsmän, JO) käytännön perusteella.

Koulu- ja nuorisotalon (fritidshem) henkilökunta vastaa siis tiettynä aikana:

  • lapsen tarpeiden tyydyttämisestä
  • että lapsi saa ikäänsä, kehitykseensä ja muihin oloihin nähden tarpeellista valvontaa sekä
  • lapsen valvomisesta tai sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, että lapsi ei voi aiheuttaa vahinkoa.

Koulun henkilökunnan tehtävänä on – lyhyesti sanottuna – huolehtia, että lapset voivat hyvin ja etteivät lapset vahingoita itseään tai muita.

Milloin koulun ja nuorisotalon (fritidshem) henkilökunnalla on valvontavastuu?
Valvontavastuu koskee aikaa, jonka lapsi viettää koulussa ja nuorisotalossa (fritidshem) sekä tiettyä ajanjaksoa ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän jälkeen.

Koulun valvontavastuu alkaa tavallisesti kun oppilaan lukujärjestyksenmukainen aika alkaa ja loppuu, kun oppilaan lukujärjestyksenmukainen aika loppuu. Koululla on tietty valvontavastuu ennen koulun alkamista ja koulun loputtua, kohtuullinen aika voi olla viisitoista minuuttia ennen tai jälkeen.

Koulukuljetuksen mukana saapuvien oppilaiden osalta valvontavastuu alkaa koulukuljetuksen saapumisen myötä ja jatkuu, kunnes se lähtee paluumatkalle kotiin. Koululain (Skollagen) mukaan koulun on oltava yhteydessä huoltajaan jos oppilas ei ole saapunut kouluun lukujärjestyksen mukaisena aikana, ellei koti ole ilmoittanut koululle oppilaan poissaolosta.

Jos oppilas ei palaa välitunnilta, koulun on selvitettävä, mihin oppilas on mennyt ja jos oppilasta ei tavoiteta, koulun on oltava yhteydessä huoltajaan.

Jos oppilaasta on kova huoli, koulun on oltava yhteydessä poliisiin.

Nuorisotalon (fritidshem) valvontavastuu alkaa kun oppilaan aikataulunmukainen nuorisotalotoiminta alkaa ja päättyy, kun oppilaan aikataulunmukainen aika päättyy, eli käytännössä kun huoltaja hakee lapsen tai lapsi lähtee itse kotiin.

Vanhemmalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta lapsen poissaolosta koska nuorisotalotoiminta ei ole pakollinen, mutta käytäntönä on, että vanhemmat ottavat nuorisotaloon (fritidshem) yhteyttä jos oppilas jostain syystä ei ole tulossa nuorisotalolle (fritidshem).

Myöskään nuorisotalolla (fritidshem) ei ole tiedotusvelvollisuutta jos lapsi ei saavu aikataulunmukaiseen toimintaan, mutta Fagerstassa käytäntönä on, että nuorisotalot (fritidshem) ottavat huoltajaan yhteyttä jos lapsi ei saavu toimintaan.

Jos joku purkaa lapselle sovitun aikataulunmukaisen ajan, huoltajien on ilmoitettava tästä nuorisotalolle.

Jos lapsella on yksityistä, nuorisotalon ulkopuolista toimintaa nuorisotaloaikana, mutta tarkoituksena on, että lapsi palaa nuorisotalolle (fritidshem) päivän mittaan, vastuu siirtyy vanhemmille kun lapsi ei ole nuorisotalolla (fritidshem).

Koululla tai nuorisotalolla (fritidshem) ei ole valvontavastuuta muista kuin niistä lapsista, jotka on rekisteröity kouluun ja joilla on oikeus oleskella koulu- ja nuorisotaloaikana koulun alueella.


Viimeksi muokattu: 2017-08-11

Scrolla upp