HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Vihintä, nimeäminen ja hautaaminen

Kunnan palvelussa on erinäisiä henkilöitä, joilla on oikeus suorittaa siviilivihkiminen sekä toimittaa hautaus ja nimenanto. Ajan voit varata kääntymällä suoraan toimittajan puoleen tai ottamalla yhteyttä kunnankansliaan.

Siviilivihkiminen

Fagerstassa on useita lääninhallituksen nimeämää siviilivihkimisen toimittajia. Vihkimisen haluavien henkilöiden on ensin hankittava Verohallitukselta esteselvitystä koskeva todistus. Tämän jälkeen otetaan yhteyttä vihkimisen toimittajaan ja sovitaan vihkimisen ajasta ja paikasta. Vihkiminen voidaan työaikana suorittaa kunnantalossa, jolloin kunnan työntekijät voivat toimia kahtena tarvittavana todistajina. Vihkiminen voidaan myös suorittaa vihkimisen toimittajan kanssa sovitun mukaisesti toisaalla. Siviilivihkiminen on asukkaille tarjolla oleva maksuton palvelu.

Siviilihautaus

Siviilihautauksen voi valita vaihtoehtona kirkolliselle hautaukselle, ja se voidaan halutessa toimittaa kirkon tiloissa.

Hautausasiamies

Elämän kulkiessa kohti loppuaan, tai läheisen tai ystävän yhtäkkisen kuoleman yhteydessä, eteen tulee monia vaikeita kysymyksiä: Missä ja miten hautaus toimitetaan, tuhkataanko vai haudataanko?

Kunnan hautausasiamiehen tehtävänä on selvittää, miten hautaustoiminta voidaan järjestää, erityisesti Ruotsin kirkkoon kuulumattomien kunnan asukkaiden osalta. Hautausasiamies pyrkii näin neuvomaan järjestelyjen osalta ja muutenkin auttamaan.

Hautausasiamies edustaa kaikkia Ruotsin kirkkoon kuulumattomia ryhmiä. Tämän lisäksi hänen tulee myös antaa lausuntonsa siitä, onko kunnan hautausmaksu oikealla tasolla, sekä tuntea eri uskontokuntien erityiset hautaustavat.

Kaikki kunnan asukkaat maksavat kunnallisverotukseen kuulumattoman hautausmaksun, riippumatta siitä, kuuluvatko he kirkkoon vai ei. Väestökirjanpidon mukaisen kotikunnan hautausmaksu kattaa kirkkosalia, hautapaikkaa ja hautapaikan hoitoa koskevat kustannukset.

Siviilinimenanto

Siviili nimenantotilaisuus voidaan järjestää vaihtoehtona kirkolliselle kastetilaisuudelle. Tilaisuus on maksuton ja voidaan järjestää vapaavalintaisessa paikassa kunnassa. Omaiset valitsevat itse tilat, musiikin ynnä muun.

Viimeksi muokattu: 2017-08-07

Scrolla upp