HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kriisivalmius ja tuki

Kriisivalmiudessa on kyse yhteiskunnassa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden ehkäisemisestä, niihin valmistautumisesta ja niiden käsittelemisestä, sekä kokemuksista oppimisesta.

Kuntien ja maakäräjien vastuulla olevia, rauhanaikana ja nostetun valmiustilan aikana sattuviin tapahtumiin liittyviä toimia koskeva laki (lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544) sisältää kolme periaatetta:

Vastuuperiaate: Normaalitilanteessa asiasta vastaava taho vastaa siitä myös kriisiaikana

Samankaltaisuusperiaate: Toiminnon organisaation ja sijaintipaikan tulee rauhan- ja kriisiaikana olla mahdollisimman samankaltaisia kuin sodankin aikana

Läheisyysperiaate: Kriisit on käsiteltävä mahdollisimman paikallisella tasolla.

Epätavanmukaisella tapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka poikkeaa normaalista. Tämä tarkoittaa, että tärkeissä yhteiskuntatoiminnoissa esiintyy vakavia häiriöitä tai että vakavien häiriöiden riski on suuri, ja että kunnan tai maakäräjien on toimittava nopeasti.

Kunnissa ja maakäräjillä on oltava kriisinhallintalautakunta, eli lautakunta, joka suorittaa tiettyjä tehtäviä epätavanmukaisten tapahtumien yhteydessä. Kuntien ja maakäräjien vastuulla olevia, rauhanaikana ja nostetun valmiustilan aikana sattuviin tapahtumiin liittyviä toimia koskevassa laissa (lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544) säädetään tarkemmin kriisinhallintalautakunnan toimista.

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp