HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnan johtava poliittinen hallinto. Se valmistelee kunnanvaltuustolle meneviä asioita ja vastaa eri lautakuntien kanssa kunnanvaltuuston päätösten toteuttamisesta.

Kunnanhallituksen keskeiset tehtävät:

  • Tavoitteiden, suuntaviivojen, direktiivien ja talouden johtaminen ja koordinoiminen koko kunnallisen toiminnan johtamisen ja valvonnan toteuttamiseksi
  • Paikallisdemokratian kehittäminen
  • Muiden kuntien, maakäräjien ja valtiollisten elinten kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat aloitteet
  • Kunnanvaltuuston päätösten noudattamisen sekä kunnallishallinnon tehokkuuden valvonta ja tarkastaminen
  • Kunnallisia yhteistoimintajärjestöjä koskevien kysymysten koordinoiminen
  • Kunnan elinkeinoelämän ja työllisyyden edistäminen
  • Elinkaariajattelun ja hyvän ympäristön puolesta toimiminen
  • Muuta maailmaa koskevien tietojen kerääminen


Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole avoimia yleisölle, paitsi tietyissä tapauksissa jos hallitus kutsuu avoimen kokouksen koolle. Sitä vastoin kokousten pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Pöytäkirjat ovat esityslistojen ja kokousasiakirjojen tavoin luettavissa näiltä kotisivuilta. Voit myös tilata ne kunnankansliasta.

Kunnanhallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä ja yhtä monta varamiestä. Hallituksella on myös työvaliokunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja yhtä monta varamiestä. Työvaliokunta valmistelee joitakin kokouksessa käsiteltäviä asioita, mutta sillä on myös valtuudet päättää tietyistä asioista.

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp