HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Eteläisen Taalainmaan pelastuspalveluliitto

Eteläisen Taalainmaan pelastuspalveluliitto on Fagerstan, Avestan, Hedemoran ja Norbergin kuntainliitto. Liitolla on oma, liiton johtokunnaksi kutsuttu poliittinen johtonsa.

Kunkin jäsenenä olevan kunnan valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet. Poliittiseen organisaatioon kuuluu kaksi jäsentä Avestasta, kaksi jäsentä Hedemorasta, kaksi jäsentä Norbergistä ja kaksi jäsentä Fagerstan kunnasta. Sillä on myös työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä ja joka valmistelee johtokunnan asiat.

Liitto vastaa jäseninä olevien kuntien pelastuspalvelusta, mutta se tekee myös vahinkojen ennaltaehkäisemistyötä ja työtä, jonka tavoitteena on, että kuntien asukkaat tuntisivat olonsa turvalliseksi.

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp