HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Fagerstan johtaminen

Kunnan johtaminen tapahtuu kuntalain (kommunallagen) sekä sosiaalipalvelulain (socialtjänstlagen), koululain (skollagen) ja suunnittelu- ja rakennuslain (plan- och bygglagen) kaltaisten erityislakien nojalla. Lisäksi kunnilla on laajat mahdollisuudet itsenäisestä päättää, miten resursseja jaetaan ja miten työtehtäviä hoidetaan.

Kunnan asukkaiden valitsemat poliitikot päättävät, miten Fagerstaa johdetaan. Vuoden 2014 vaalien jälkeen Sosiaalidemokraatit ovat Fagerstan suurin puolue. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnallisneuvoksena toimii Marino Wallsten (S).

Kunnanvaltuusto ohjaa ja päättää

Kunnanvaltuusto on kunnan korkein päättävä elin. Fagerstan valtuustoon kuuluu 35 jäsentä, jotka nimetään suhteessa vaalitulokseen. Eniten ääniä saanut puolue saa myös eniten edustajia kunnanvaltuustoon.

Kunnanvaltuusto päättää kunnan budjetista ja päättää, kuinka paljon kunnan asukkaiden on maksettava veroa. Valtuustossa tehdään myös periaateluonteisia päätöksiä ja päätetään kokonaistavoitteista.

Kunnanvaltuusto kokoontuu kerran kuussa, paitsi tammi-, heinä- ja elokuussa. Yleisö on tervetullut kokouksiin ja muutamana kertana vuodessa, myös yleisö kutsutaan osallistumaan kyselytuokioon.

Kunnanvaltuuston kokouskutsut, asiakirjat ja pöytäkirjat ovat luettavissa verkkosivustolla, sivulla Kokoukset, asiakirjat ja pöytäkirjat.

Kunnanhallitus johtaa ja koordinoi

Kunnanhallitus on kunnan johtava lautakunta. Se johtaa ja koordinoi kaikkea kunnan työtä ja valvoo muiden lautakuntien työtä. Hallitus myös hoitaa kunnan taloutta.

Yleensä kokouksia pidetään kerran kuukaudessa. Kokoukset eivät ole julkisia, mutta kunnanhallituksessa käsiteltävät asiat voidaan tarkistaa lukemalla täällä verkkosivustolla sen kokouskutsuja, asiakirjoja ja pöytäkirjoja. Tämä koskee myös kunnan muita lautakuntia.

Kunnan lautakunnat kokoontuvat kunnantalon kokoussalissa.

Lautakunnat tekevät jokapäiväisen työn.

Kunnanvaltuusto päättää, mitä lautakuntia tarvitaan ja niihin kuuluvista poliitikoista. Kullakin lautakunnalla on oma erityisalansa.

Lautakunnan valmistelevat valtuustossa päätettävät asiat ja toteuttavat sitten valtuuston päätöksen. Kullakin lautakunnalla on puolestaan valiokunta, joka valmistelee useita lautakunnassa käsiteltäviä asioita.

Kunkin lautakunnan alaisuudessa on useita hallintoja, jossa virkamiehet suorittavat jokapäiväisiä työtehtäviä. Näihin saattaa kuulua rakennusluvan myöntäminen tai taloudellisen avun antaminen.


Bildtext

Marino Wallsten (S) on kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Fagerstan kunnallisneuvos.

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp