HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Sosiaalihallinto

Sosiaalihallinto vastaa sosiaalilautakunnan päätösten toimeenpanosta sekä lautakunnan vastuun alaisten toimintojen suorittamisesta. Sosiaalikonttori hoitaa toimintojen koordinoinnin, kokonaishallinnon ja yleispalvelut yleisölle, luottamushenkilöille ja työntekijäjärjestöille.

Seuraavat osastot kuuluvat sosiaalihallintoon:

Yksittäisen henkilön ja perheenhuolto

Yksittäisen henkilön ja perheenhuollon toiminta on lakisääteinen ja sen suoritukset kuuluvat pääosin sosiaalipalvelulain (socialtjänstlagen) piiriin. Ensisijaisena tehtävänä on yksittäisten henkilöiden, perheiden ja ryhmien tukeminen ja edustaminen jos he ovat erityisen tuen ja avun tai päihdehuollon tarpeessa, sekä lasten ja nuorten olojen valvominen ja perhelaillisten asioiden hoitaminen. Tämä osasto käsittelee myös alkoholin anniskelulupia.

Huolto- ja hoito-osasto

Huolto- ja hoito-osasto ohjaa vanhuksille ja toimintarajoitteisille tarkoitettua toimintaa. Toiminta on kohdennettu tukemaan henkilöiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan. Toiminta kohdistuu myös kodissa annettavaan apuun, vanhuksille tarkoitettu erityisasuminen sekä toimintarajoitteisille tarkoitettu, erityispalveluja tarjoava asuminen.

Toimeentulo ja työ

Toimeentulo ja työ tekee työtään tiiviissä yhteydessä muun muassa työnvälitystoimiston (Arbetsförmedlingen), vakuutuskassan (Försäkringskassan) ja yksittäisen henkilön ja perheenhuollon kanssa. Tavoitteena on työttömyyden vähentäminen, työllisyyden lisääminen ja yksittäistä henkilöä vahvistavien toimien toteuttaminen. Vahvistettua työlinjausta korostetaan myös sillä, että Toimeentulo ja työ myös käsittelee toimeentulotukea.

Pakolaisvastaanotto/integraatioyksikkö pyrkii myös integroimaan vasta saapuneita pakolaisia. Tämä työ kuuluu kunnan pakolaisvastaanottotyön piiriin, joka suoritetaan lääninhallituksen kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa.

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp