HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Koulutus- ja virkistyshallinto

Koulutus- ja virkistyshallinto vastaa koulutus- ja virkistyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja siitä, että lautakunnan vastuulla olevat toiminnot toteutetaan.

Seuraavat osastot kuuluvat koulutus- ja virkistyshallintoon:

Esikoulu

Tarkoitettu 1–5 vuotiaille ja kattaa laajalti Fagerstan taajama-alueen.

Peruskoulu

Kunnallinen peruskoulu perustuu neljästä rehtorin alaisesta alueesta:

  • Alfa-koulu
  • Per-Ols-koulu
  • Risbro-koulu
  • Maria-koulu

Koulun toimintaa harjoitetaan esikoululuokasta 6. vuosikurssiin ja siellä on myös koulun päivähoitotoimintaa. Risbro-koulun rehtorinalueeseen kuuluvat vuosikurssit 7–9.

Erityiskoulu

Olsbo-koulussa on pakollinen erityiskoulu, joka on jaettu 1.–10. vuosikurssin peruskoulutason erityiskouluun ja harjoituskouluun sekä harjoituskoulutasolla oleville oppilaille tarkoitettuun lukiotason erityiskouluun.

Ruokapalvelu

Vastaa ruoan valmistamisesta ja sen toimittamisesta sekä tarjoamisesta kunnan kouluissa ja esikouluissa. Ruokapalvelu myös myy palvelujaan sosiaalihallinnon vanhustentaloihin, Pohjoisen Västmanlandin koulutusliitolle ja Bergslags-sairaalan hoito-osastolle.

Fagersta Fritid (Fagerstan virkistys)

Fagersta Fritidiin kuuluu kolme eri osaa. Virkistystoimintaan sisältyy sekä virkistysavustukset että virkistyslaitokset ja ulkoilu. Fagersta-hallissa on sekä uima- että urheiluhalli ja urheiluhallien varaustoiminta. Fagerstan nuorisokeskuksen piirissä järjestetään virkistyskeskus, lomatoimintaa ja ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Kulttuuriosasto

Kulttuuriperintöä, matkailua, kulttuurikoulua ja kirjastoa koordinoidaan yhteisellä hallinnon osastolla. Näitä toimintoja hoidetaan läheisessä yhteistyössä ja keskustellen kunnan ja läänin järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

Fagersta Turism (Fagerstan matkailu) vastaa lähinnä matkailutoimistosta, Ängelsbergin näyttelyistä, mukaan lukien Oljeön-saaresta ja siihen kuuluvasta MS Petrolia -aluksesta.

Kulttuurikoulu on lasten ja nuorten virkistykseksi tarkoitettu, lauluja, musiikkileikkiä, soitinopetusta, tanssiverstaan, lastentanssin sekä taiteen käsittävä, vapaaehtoinen koulumuoto. Aikuisille tarjotaan opetusta paikkatilanteen mukaan.

Kirjastossa on tiedonsaantia, koulutusta ja ajanvietettä varten tarkoitettuja kirjoja ja muuta mediaa. Kirjasto sijaitsee Fagerstan keskustassa. Engelsbergs Intresseförening hoitaa kunnan tuella kirjaston sivukonttoria Ängelsbergissä.

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp