HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Uskottua miestä (god man) tai edunvalvojaa (förvaltare) koskeva hakemus

Henkilö, joka terveystilanteestaan johtuen tarvitsee apua omien etujensa valvontaan, omaisuutensa hallintaan tai itsensä hoitamiseen, voi hakea uskotun miehen (god man) tai edunvalvojan (förvaltare) apua. Hakemus jätetään sen kunnan käräjäoikeudelle, jossa henkilö on kirjoilla.

Kuka voi hakea?

Hakemuksen voivat tehdä hakemuksen kohteena oleva henkilö, tämän puoliso, avopuoliso ja lähiomaiset. Ellet kuulu hakemuksen tekemiseen oikeutettuun piiriin, voit kääntyä Yliholhoojalautakunnan (Överförmyndarnämnden) puoleen ja ilmoittaa uskotun miehen (god man) tai edunvalvojan (förvaltare) tarpeesta. Lautakunta tekee ilmoituksen perusteella selvityksen ja jos se katsoo, että uskottua miestä (god man) tai edunvalvojia (förvaltare) tarvitaan, se jättää hakemuksen käräjäoikeudelle. Hakemus ja ilmoitus tehdään samalla lomakkeella.

Hakemuslomakkeella on lisätietoja hakemuksen liitteeksi tarvittavista asiakirjoista.

Viimeksi muokattu: 2017-09-05

Scrolla upp