HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Yliholhoojatoimi (Överförmyndarverksamhet)

Yliholhoojalautakunta (överförmyndarnämnden) on kunnallinen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa uskottuja miehiä (gode män), edunvalvojia (förvaltare) ja holhoojia (förmyndare). Lautakunnan tehtäviin kuulu myös uskotun miehen (god man) ja edustajan (förvaltare) tarpeen selvittäminen sekä tietyissä tapauksissa, esimerkiksi ilman huoltajaa saapuvien lasten osalta, uskotun miehen (god man) nimittäminen.

Jos olet mielestäsi sopiva uskotun miehen (god man) tai edunvalvojian (förvaltare) tehtävään ja haluat samalla auttaa kanssaihmistä, ilmoita kiinnostuksestasi lautakunnalle. Kiinnostusta koskevia ilmoituksia vastaanotetaan jatkuvasti ja ilmoituksen voi tehdä alla olevista linkeistä.

Haluatko ryhtyä uskotuksi mieheksi (god man) tai edunvalvojaksi (förvaltare)?

För att läsa mer och lämna in en intresseanmälan så kan du göra det här

Haluatko ryhtyä uskotuksi mieheksi (god man) yksintulleelle lapselle?

För att läsa mer och lämna in en intresseanmälan så kan du göra det här.

Viimeksi muokattu: 2017-09-05

Scrolla upp