HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Sairaanhoitajat

Sairaanhoitajaryhmään kuuluu laillistettuja sairaanhoitajia ja heillä on vastuu aina sairaanhoitajatasolle saakka toteutettavista sairaanhoitotoimenpiteistä, jotka koskevat

  • erityisasumisessa
  • lyhytaikaisilla paikoilla
  • ryhmäkodissa
  • päivätoiminnassa olevia

Sairaanhoitajat vastaavat myös kotisairaanhoidon piiriin kuuluvista henkilöistä.

Sairaanhoitaja tekee lääketieteellisiä arvioita ja toteuttaa lääketieteellisiä toimenpiteitä sekä suunnittelee yksittäistä henkilöä koskevaa erityistä huoltoa. Yhteenvetona todettakoon, että sairaanhoitajalla on kokonaisvastuu yksittäisen henkilön terveyden- ja sairaanhoitotarpeen koordinoinnista sekä siitä, että hoitoketju toimii yksittäisen henkilön osalta. Omissa yksiköissään sairaanhoitaja toimii lääketieteellisissä kysymyksissä konsulttina ja hän arvioi, tarvitaanko yhteydenottoa lääkäriin.

Sairaanhoitajat varmistavat muiden ammattikuntien kanssa hoidon laadun kunnan terveyden- ja sairaanhoitovastuulla olevien henkilöiden osalta. Tämä tehdään näyttöön perustuvan seulonnan perusteella makuuhaavojen, aliravitsemuksen, kaatumisten ja huonon suuterveyden estämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Tulokset rekisteröidään kansalliseen Senior Alert -laaturekisteriin. Varmistamme myös käyttäytymis- ja psyykkisistä oireista kärsiviä dementikkoja arvioiden heitä koskevan hoidon laadun, jotta voisimme suunnitella hoitoa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Käytämme apuna BPSD-rekisteriä.

Varmistamme myös Ruotsin saattorekisterin (Svenska palliativregistret) kautta elämän lopussa annettavan hoidon laadun. Rekisteri on kansallinen laaturekisteri, johon hoitohenkilökunta rekisteröi elämän lopussa tietylle henkilölle annetun hoidon. Tarkoituksena on taudinmäärityksestä ja hoitoa antavasta tahosta riippumatta parantaa elämän lopussa annettavaa hoitoa.

Fagerstan kunnassa hoito on järjestetty niin, että kaikki kunnan erityisasunnoissa asuvilla terveyden- ja sairaanhoitoa tarvitsevilla henkilöillä on kiinteä hoidon yhteyshenkilö.

Sairaanhoitaja on käytettävissä vuorokauden ja vuoden ympäri ja yhteydet sairaanhoitajaan toteutetaan henkilökunnan kautta. Vanhustenhuollossa vastuullisen sairaanhoitajan puhelinnumero löytyy kutakin asukasta koskevien tietojen alla.

Yhteys

Yksikköpäällikkö

Johan Stetsko
0223-446 96
johan.stetsko@fagersta.se

Palvelussa oleva sairaanhoitaja
0223-443 32
Ympäri vuorokauden

Viimeksi muokattu: 2019-06-20

Scrolla upp