HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) (MAS)

Terveyden- ja sairaanhoitolain mukaan kaikissa kunnissa on oltava kunnan toimintojen laadusta ja turvallisuudesta erityistä lääketieteellistä vastuuta kantava sairaanhoitaja.

Lääketieteellisesti vastuullisen sairaanhoitajan (MAS) tehtävänä on varmistaa, että kunnan harjoittama terveyden- ja sairaanhoito on turvallinen ja korkealaatuinen ja että se toteutetaan terveyden- ja sairaanhoitoa säätelevien lakien ja määräysten mukaisesti.

MAS tekee tämän antamalla terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia suuntaviivoja ja rutiineja ja hän seuraa myös hoidon laatua tekemällä jatkuvia laatutarkistuksia ja yleensä toimimalla sosiaalihallinnon eri toimintojen henkilökunnan tukena.

Lisäksi MAS selvittää hoidossa tapahtuneita poikkeamia ja tekee Lex Maria-lain mukaisesti ilmoituksen vakavista riskeistä tai puutteista hoidon ja huollon tarkastuslaitokselle (Inspektionen för vård och omsorg, IVO).

MAS on johtavassa asemassa ja toimii terveyden- ja sairaanhoitolain perusteella.

MAS ei ole ensisijaisesti vastuussa yksittäisistä asiakkaista. MAS-hoitajan tulee kuitenkin puuttua yksittäisiin tapauksiin jos tämä on tarpeen hyvän ja turvallisen hoidon takaamiseksi. Tätä vastuuta voidaan pitää valvontavastuuna.

Voit pyytää MAS-hoitajalta lisätietoja sekä kysyä, miten hoitoa järjestetään, kertoa kohtelusta tai epäilemistäsi virheistä tai puutteista.

Yhteys
Petra Ludvigson
0223-441 71
petra.ludvigsson@fagersta.se


Viimeksi muokattu: 2019-08-28

Scrolla upp