HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kunnan ja Västmanlandin alueen (Region Västmanland) välinen vastuunjako

Västmanlandin alue (Region Västmanland) vastaavat ensisijaisesti terveyden- ja sairaanhoitotoimenpiteistä, mutta myös kunnalla on laajalti vastuuta.

Västmanlandin alueen (Region Västmanland) vastuu
Västmanlandin alueen vastuulla on avohoito, sairaalahoito, erityishoito ja tietty kuntoutustyö.
Sairaanhoitoneuvontaa saa numerosta 1177.
Numerosta neuvotaan myös, miten hoidossa löytää oikean tahon. Avoinna vuorokauden ympäri.
Hengenvaaran sattuessa, soita 112.
Tekstipuhelin: 0771-11 77 99

Fagerstassa on Mitt hjärtas vårdcentral -niminen terveyskeskus joka sijaitsee Bergslagssjukhusetin sairaalassa.

Linkki verkkosivuille löytyy sivun alaosasta.

Kunnan vastuu
Kunta vastaa erityisasumisessa, ryhmäkodissa ja lyhytaikaisilla paikoilla olevien sairaanhoidosta ja kuntoutuksesta sekä tavallisessa asunnossa asuvien sairaanhoitotarpeista.

Kunnan vastuu kattaa laillistetun sairaanhoitajan, työterapeutin ja fysioterapeutin tekemät toimenpiteet.

Västmanlandin alue (Region Västmanland) toimittavat kunnan lääkäritoimenpiteet.

Laadunvarmistus

Sairaanhoitajat, työterapeutit, fysioterapeutit ja perushoitajat varmistavat hoidon laadun kunnan terveyden- ja sairaanhoitovastuulla olevien henkilöiden osalta. Tämä tehdään näyttöön perustuvan seulonnan perusteella makuuhaavojen, aliravitsemuksen, kaatumisten ja huonon suuterveyden estämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Tulokset rekisteröidään kansalliseen Senior Alert -laaturekisteriin. Varmistamme myös käyttäytymis- ja psyykkisistä oireista kärsiviä dementikkoja arvioiden heitä koskevan hoidon laadun, jotta voisimme suunnitella hoitoa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Käytämme apuna BPSD-rekisteriä.

Varmistamme myös Ruotsin saattorekisterin (Svenska palliativregistret) kautta elämän lopussa annettavan hoidon laadun. Rekisteri on kansallinen laaturekisteri, johon hoitohenkilökunta rekisteröi elämän lopussa tietylle henkilölle annetun hoidon. Tarkoituksena on taudinmäärityksestä ja hoitoa antavasta tahosta riippumatta parantaa elämän lopussa annettavaa hoitoa.

Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja
Lääketieteellisesti vastuullisella sairaanhoitajalla (medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS) on kokonaisvastuu siitä, että kunta antaa laadukasta terveyden- ja sairaanhoitoa.

Viimeksi muokattu: 2017-08-15

Scrolla upp