HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kiinteä hoidon yhteyshenkilö


Taustaa
Terveyden- ja sairaanhoitolain (hälso-och sjukvårdslagen, HSL, 1982:763) 29 a §:ssä todetaan, että toiminnon johtajan on varmistettava, että potilaan turvallisuus-, jatkuvuus-, ja koordinaatiotarve on hoidon toimesta tyydytetty. Tähän tarkoitukseen nimetään tarpeen mukaan tai potilaan pyynnöstä kiinteä hoidon yhteyshenkilö. HSL-lain tarkoituksena on parantaa potilaan asemaa ja varmistaa, että potilaiden on mahdollista osallistua ja harjoittaa itsemääräämisoikeuttaan yhteyksissään terveyden- ja sairaanhoitoon. HSL-lain mukaan toiminnon johtajan on aina potilaan pyynnöstä nimettävä kiinteä hoidon yhteyshenkilö, vaikka sitä ei pidettäisi tarpeellisena. Potilaslain (Patientlagen, 2014:821) 6 luvun 2 §:n mukaan potilaalle on tämän pyynnöstä tai jos siihen on potilaan turvallisuus-, jatkuvuus- tai koordinaatiotarpeen tyydyttämiseksi nimettävä kiinteä hoidon yhteyshenkilö.

Kenelle voidaan nimetä kiinteä hoidon yhteyshenkilö?
Fagerstan kunnassa kiinteä hoidon yhteyshenkilö vastaa potilaasta vastaavaa sairaanhoitajaa, työterapeuttia ja/tai fysioterapeuttia. Yksittäisen henkilön kiinteää hoidon yhteyshenkilöä koskevat toiveet on mahdollisuuksien mukaan tyydytettävä. Kiinteää hoidon yhteyshenkilöä tulee myös voida vaihtaa. Jotkut asiakkaat saattavat tarvita useampia kiinteitä hoidon yhteyshenkilöitä, esimerkiksi jos kyseinen henkilö on yhteydessä eri sairaanhoidon osiin, eri yksiköihin tai eri hoitoa antaviin tahoihin. Tällöin kiinteiden hoidon yhteyshenkilöiden tulee kyseisen potilaan kohdalla voida koordinoida toimenpiteitään.

Vastuu
Kiinteän hoidon yhteyshenkilön tehtävänä on tarkastella koko yksittäisen henkilön hoitotilannetta ja tällä tavoin luoda turvallisuutta, jatkuvuutta ja koordinaatiota. Kun yksittäinen henkilö on yhteydessä eri yksiköihin ja hoitoa antaviin tahoihin, kiinteä hoidon yhteyshenkilö voi esimerkiksi auttaa potilasta:
*
hoitotoimenpiteiden koordinoinnissa
*
hoitotilanteesta tiedottamisessa
*
muiden relevanttien terveyden- ja sairaanhoidon kontaktien antamisessa
*
toimimalla muiden terveyden- ja sairaanhoidon tahojen sekä sosiaalipalvelun ja
tarvittaessa muiden viranomaisten yhteyshenkilönä
*
tarpeen mukaan aloittaa Koordinoitua henkilökohtaista suunnitelmaa (Samordnad individuell plan, SIP) koskeva työ ja kutsua muita osallistumaan siihen jos moni taho osallistuu potilaan hoitoon

Hyväksyntä ja salassapito
Jotta terveyden- ja sairaanhoito kykenisi koordinoimaan toimenpiteitä ja välittämään esimerkiksi muille viranomaisille tietoa, yksittäisen henkilön on hyväksyttävä tämä ja toimintojen on noudatettava salassapitoa koskevia määräyksiä. Hyväksyntä tulee aina dokumentoida potilastietoihin.

Viimeksi muokattu: 2019-08-28

Scrolla upp