HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kansallinen potilaskatsaus (Nationell patientöversikt, NPÖ)

Kansallinen potilaskatsaus (Nationell patientöversikt, NPÖ)

Kunnan laillistettu terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö voi käyttää Kansallinen potilaskatsaus-tietotekniikkaratkaisua (NPÖ) tarkistaakseen muiden hoitoa antavien tahojen potilastietoja suoraan tietokoneelta. Potilaiden osalta tämän merkitsee, että hoitoyhteydet ovat yksinkertaisempia ja että he saavat turvallisempaa hoitoa.

NPÖ on kansallinen tietotekniikkaratkaisu, jonka avulla tärkeä lääketieteellinen tieto on saatavilla riippumatta siitä, mistä haet hoitoa, eli sairaalan vastaanotosta, yksityiseltä hoitoa antavalta taholta tai kunnallisesta terveyden- ja sairaanhoidosta. Potilastietoja jaetaan NPÖ-katsauksen avulla myös kun hoitoa saadaan muualla maassa. NPÖ ei korvaa nykypäivän potilastietoja, mutta tietyt tiedot tulevat useampien hoitoa antavien tahojen saataville.

Tehokkaampi ja turvallisempi hoito

Potilaiden osalta NPÖ tarjoaa yksinkertaisempaa yhteyttä hoitotahoihin, turvallisempia arvioita ja nopeampaa tietä kohti oikeaa taudinmääritystä ja hoitoa. Potilaiden ei enää tarvitse toistaa uuden hoitokontaktin kanssa sairaushistoriaansa, eikä potilastietoja tarvitse lähettää postitse eri hoitoa antavien tahojen kesken. Päätät itse, näytetäänkö NPÖ-katsauksessa sinua koskevaa tietoa. Hyväksyntääsi tarvitaan aina, jotta muut hoitoa antavat tahot voisivat saada sinua koskevia tietoja NPÖ-katsauksesta, esimerkiksi jos kunta haluaa lukea, mitä maakäräjillä on sinusta kirjattu.

Jos et halua, että tietosi ovat toisen hoitoa antavan tahon käytettävissä, voit pyytää niiden lukitsemista. Jos myöhemmin muutat mielesi, voit pyytää lukituksen poistamista. Huoltajat voivat pyytää, että heidän lapsiaan koskevat tiedot lukitaan.

Korkeat turvallisuutta koskevat vaatimukset

Korkeaa turvallisuustasoa, salassapitovelvollisuutta ja jäljitettävyyttä tarvitaan, jotta tietoja voitaisiin jakaa eri hoitoa antavien tahojen välillä. Tietoja saadakseen, laillistetun henkilökunnan on kirjauduttava e-palvelukorttia käyttäen. Potilastietoa eivät saa lukea kuin ne henkilöt, joihin sinulla on olemassa oleva potilassuhde ja jotka tarvitsevat näitä tietoja. Tähän tarvitaan aina oma hyväksyntäsi. Potilastietoihin pääsyn saaneet henkilöt on aina voitava niin kutsutun lokilistan avulla jäljittää. Potilailla on oikeus katsoa lokeja. Ota yhteyttä hoitoa antavaan tahoon.

Miten NPÖ toimii Fagerstan kunnassa?

NPÖ-katsauksen avulla kunnan laillistettu terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö voi päästä tietojärjestelmään ja lukea muiden hoitoa antavien tahojen sinua koskevia tietoja. Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön NPÖ-katsauksesta näkemät tiedot riippuvat siitä, mitä tietoja muut hoitoa antavat tahot ovat päättäneet yhdistää siihen ja antaa muiden nähtäviksi. NPÖ-katsauksessa on tavallisesti esimerkiksi annettuja lääkkeitä, taudinmäärityksiä, hoidon yhteyshenkilöitä, laboratoriotulosten ja potilastietomerkintöjen kaltaisia tietoja.

Palvelun avulla potilaan oma vaikutusvalta lisääntyy, koska NPÖ-katsauksesta näkee, onko potilas hyväksynyt, että terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö lukee nämä tiedot. NPÖ-katsauksen hoidolle tuottamat edut ovat monenlaisia ja se:

  • parantaa potilaasta saatavan kokonaiskuvan avulla hoidon laatua
  • auttaa välttämään kallista ja aikaa vievää kaksinkertaista työtä
  • tuottaa eri hoitoa antavien tahojen välillä parempaa suunnittelua ja koordinaatiota

Viimeksi muokattu: 2019-08-28

Scrolla upp