HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Salassapito ja henkilötiedot


Henkilötietolaki (personuppgiftslagen, PuL) suojelee ihmisiä niin, että heidän henkilökohtaista integriteettiään ei loukata henkilötieoja käsiteltäessä.
Moni tietyssä kunnassa rekisteröity tieto on julkinen - kaikki voivat pyytää saada ne luettavakseen. Mutta monen tiedon osalta näin ei ole. Tällöin noudatetaan salassapitovelvollisuutta. Kyseessä on tällöin henkilöiden integriteetille mahdollisesti haitalliset tiedot. Salassapitolaissa säädetään, millaisista tiedoista on kyse.

Salassapitovelvollisuutta noudatetaan esimerkiksi kun saat toimeentulotukea tai muuta tukea, ja sinut on rekisteröity sosiaalirekisteriin. Tällöin sinua koskevat tiedot ovat salassapitolain 7. luvun 4 §:n mukaan salaisia. Koko huolto- ja hoito-osaston henkilökunta on salassapitovelvollinen, eikä se saa luovuttaa sinua koskevia tietoja sivullisille. Sinulla itselläsi on luonnollisesti oikeus lukea itseäsi koskevia merkintöjä ja antaa näkemyksiä omaa taloudellista tilannettasi ja muita päätökseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja koskevaan selvitykseen.

Viimeksi muokattu: 2017-01-24

Scrolla upp