HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Koordinoitu henilökohtainen suunnitelma (Samordnad individuell plan, SIP)

Koordinoitu henkilökohtainen suunnitelma, SIP

Koordinoitu henkilökohtainen suunnitelma, SIP, on laadittava ongelmakäyttäjän kanssa jos sekä sosiaalipalvelujen että terveyden- ja sairaanhoidon osalta tarvitaan koordinoituja toimenpiteitä.

Koordinoidusta henkilökohtaisesta suunnitelmasta on säädetty vuodesta 2010 lähtien lailla, sekä terveyden- ja sairaanhoitolaissa (hälso- och sjukvårdslagen, HSL) (3 f §) että sosiaalipalvelulaissa (socialtjänstlagen, SoL) (2 luku, 7 §). Suunnitelma on laadittava sekä sosiaalipalvelujen että terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteitä tarvitsevan henkilön kanssa kun nämä toimenpiteet edellyttävät koordinaatiota. Näin toimitaan kyseisen henkilön iästä ja ongelmasta riippumatta. Suunnitelman tavoitteena on koordinaation varmistaminen.

Suostumus - kyseisen henkilön on suostuttava suunnitelman laatimiseen.

Osallisuus - kyseisen henkilön on oltava osallisena työssä ja hänen tulee voida vaikuttaa siihen.

Aloitetaan viipymättä - suunnitelmaa aletaan laatia viipymättä, eli muutaman päivän kuluessa.

Västmanlandin kunnat ja Västmanlandin alue (Region Västmanland) sopivat koordinoidusta henkilökohtaisesta suunnitelmasta vuonna 2011.

Mitä koordinoitu henkilökohtainen suunnitelma, SIP, on?

SIP-suunnitelma on hyvä jos tarvitset monen eri tahon apua, eli esimerkiksi kaikenlainen maakäräjiltä saamasi terveyden- ja sairaanhoito tai kuntoutus ja kunnalta saamasi toimeentulotuki, kotisairaanhoito tai asumistuki. SIP on suunnitelma, jonka avulla sinun on helpompi vaikuttaa siihen apuun, johon sinulla on oikeus. Siitä käy myös ilmi, kuka vastaa mistäkin.

Osallistut itse suunnitelman sisällön laatimiseen. Voit esimerkiksi kirjata omia tavoitteitasi sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitsemasi hoidon, apuvälineiden ja tuen tarpeitasi.

Miten toimin jos haluan SIP-suunnitelman?

Usein joku Västmanlandin alueen tai kunnan yhteyshenkilösi ehdottaa, että laatisitte SIP-suunnitelman. Voit myös itse ehdottaa sitä. Sinulle ei laadita SIP-suunnitelmaa ellet itse halua. Sinulla on oikeus saada tarvitsemaasi hoitoa ja tukea vaikka kieltäytyisitkin.

Sinä valitset itse kuka on suunitelman koordinaattori. Se voi olla esmerkiksi sinun yhteyshenkilö.

Mitä sitten tapahtuu?

  1. Kun olet päättänyt haluavasi SIP-suunnitelman, valitset ensin kuka sen laatimiseen osallistuu. Tapaat valitsemasi henkilöt tapaamisessa. On hyvä, jos kaikki sinua tukevat toiminnot osallistuvat, mutta voit myös jättää joitakin pois. Voit myös kutsua mukaan läheisiä, uskotun miehen, vakuutuskassan, työnvälityksen ja koulun. On tärkeää, että kaikki tapaamiseen osallistuvat ovat valmistautuneet siihen.
  2. Tapaamisen aikana kaikki laativat sinua koskevan koordinoidun henkilökohtaisen suunnitelman (SIP) yhteistyönä. Keskustelette haluamistasi asioista sekä omista tarpeistasi.
  3. Tietyn ajan kuluttua kaikki ensimmäiseen kokoukseen osallistuneet tapaavat toistamiseen. Tällöin sinä kerrot, miten suunniteltu tuki on toiminut ja mikäli samat tavoitteet pätevät yhä. Jos mielestäsi jotain on muutettava, kerrot siitä. Jos kaikki toimii suunnitelmien mukaisesti, jatkatte suunnitelman käyttöä.
  4. Voit milloin tahansa kertoa, jos mielestäsi et enää tarvitse SIP-suunnitelmaasi. Tällöin sinä ja yhteyshenkilösi päätätte suunnitelman kanssa tehtävän työn.

Tietoa SIP-suunnitelmasta

Yleisö voi hakea tietoa 1177 Vårdguiden -palvelusta. Sieltä löydät muun muassa tiedotusfilmin, jossa osoitetaan, että SIP-suunnitelma koskee kaikkia ikäryhmiä.

Sieltä löydät myös SIP-suunnitelmaa koskevan ja yksityishenkilöille suunnatun Samordnad individuell plan -esitteen, jossa kuvataan henkilön oikeuksia.

Viimeksi muokattu: 2017-07-03

Scrolla upp