HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Tomintarajoitteista kärsivien asuminen (Boende LSS)


Toimintarajoite

Fagerstan kunnan tavoitteena on, että toimintarajoitteiset henkilöt saisivat hyvää palvelua ja hyvän elintason. Toimintojen perustana on ihmisten itsemääräämisoikeuden ja integriteetin kunnioittaminen. Kunkin henkilön tarpeet, resurssit ja edellytykset toimivat työn lähtökohtina.

Kokonaistavoitteena on osallisuuden ja yhdenvertaisuuden saavuttaminen niin, että toimintarajoitteiset henkilöt voisivat elää kuten muutkin. Tällä tarkoitetaan, että toimintarajoitteisella henkilöllä tulisi yhteiskunnassa olla samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin.

Toimintarajoitteisille tarkoitettu toiminta perustuu eri asumismuotojen, päivittäisen toiminnan sekä vapaa-ajan toiminnan ja yhteisyyden muodossa annettavaan tukeen.

Toimintarajoitteista kärsivien asuminen

Toimintarajoitteiset saattavat henkilökohtaisista tarpeistaan ja toiveistaan riippuen olla oikeutettuja eri asumisvaihtoehtoihin, erityisasumiseen tai muuhun erityisesti sopeutettuun asumiseen.

Ryhmäkoti

Ryhmäkoti on asumisvaihtoehto henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa edellyttävää, laaja-alaista valvontaa ja hoitoa tarvitseville.

Ryhmäasuminen järjestetään yhteen ryhmitetyissä asunnoissa. Asumismuoto käsittää yhteistiloja ja ympärivuorokautisen henkilöstömiehityksen.

Palvelukoti

Palvelukoti on omassa asunnossa tapahtuvan itsenäisen asumisen ja erillisessä ryhmäkodin asunnossa asumisen välimuoto.

Palvelukotiin kuuluu samassa talossa tai lähitaloissa sijaitsevia asuntoja. Kullekin asukkaalle tarjotaan omassa asunnossa tukea sen mukaan, mitä kyseinen henkilö tarvitsee.

Lyhytaikaiset oleskelut

Toiminta on tarkoitettu tietyille toimintarajoitteisille suunnattua tukea ja palvelua koskevan lain (LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) perusteella lyhyen oleskelupäätöksen saaneille lapsille, nuorille ja aikuisille.

Lyhytaikaisen oleskelun tarkoituksena on antaa toimintarajoitteiselle ympäristövaihdoksen ja virikkeitä henkilökohtaiseen kehitykseen ja samalla antaa omaisille helpotusta.

Hakemuslomakkeen löydät sivun alaosasta.

Viimeksi muokattu: 2016-12-13

Scrolla upp