HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Lyhytaikainen paikka


Lyhytaikainen paikka Vanhuksille tarkoitettuja lyhytaikaisia paikkoja tarjotaan avustuspäätöksen perusteella ja tarkoittavat, että tukea ja hoivaa saa lyhyen aikaa, tilapäisesti tai toistuvasti.

Jos olet ollut sairaalassa ja tarvitset laajamittaista apua ennen kotiutumista, tai jos esimerkiksi odotat muuta asumispaikkaa, voit viettää lyhyesti aikaa niin kutsutulla lyhytaikaisella paikalla.

Näin saatetaan toimia, jotta kyseinen henkilö voisi palautua ja harjoitella arjessa tarvittavia toimintoja, jotta hän voisi jatkaa kotona asumista. Tämä voi myös tarkoittaa tilapäistä taukoa, jotta lähiomaista kotona hoitava henkilö saisi levätä.

Vaihtelevaa hoitoa voi saada jos esimerkiksi suuresta hoivanpitotarpeesta huolimatta asuu puolison kanssa ja jos puoliso hoitaa kyseistä henkilöä. Tällöin voidaan hakea vaihtelevaa hoitoa, jolloin hoidettava jaksoittain asuu muualla, jotta omainen saa helpotusta.

Lyhytaikaisosastolla työskentelee lähihoitajia, perushoitajia, sairaanhoitajia, kuntoutushenkilökuntaa ja yksikönpäällikkö.

Minkälaista apua minulle annetaan oleskelun aikana?

Lyhytaikaisiin paikkoihin kuuluu henkilökohtainen hoiva, muu hoiva, palvelu, arkipäiväkuntoutus (eli käytämme arjen tilanteita ja tapahtumia omien toimintojesi kehittämiseen ja/tai ylläpitämiseen), yhteisyyden tunne ja viihtyisyys.

Jos tarvitset lyhytaikaisen oleskelun aikana terveyden- ja sairaanhoitoa, olet yhteydessä kunnan sairaanhoitajaan.

Kuntoutustiimi, johon kuuluu työterapeutti ja fysioterapeutti, voidaan myös kutsua mukaan harjoittamaan toimintoja sekä auttamaan siirroissa ja apuvälineiden kanssa.

Käsittelijän lähettämässä päätöksessä ilmoitetaan muun muassa, kuinka kauan voit olla lyhytaikaisessa paikassa.

Viimeksi muokattu: 2017-07-03

Scrolla upp