SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Synpunkter, beröm, förbättringar och förslag

Vi i Fagersta kommun vill ge bra hjälp och service

Vad är bra, vad behöver förändras och förbättras?

Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm, förbättringsområde, förslag eller övriga synpunkter.
Det är viktigt för oss att veta vad du tycker för då kan vi bli bättre i vårt arbete med att ge bra service.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter på:


Alla synpunkter, både positiva och negativa, är värdefulla och ger kunskap för att förbättra verksamheten. Genom att använda synpunktshantering ökar delaktigheten för våra kunder och det är en del av förvaltningens kvalitetsarbete.

Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service och kvalitet. Alla synpunkter presenteras för de ansvariga i verksamheterna och Utbildnings- och fritidsnämnden.

Alla synpunkter registreras som allmänna handlingar. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Skriver du ditt namn och telefonnummer på blanketten så återkommer vi till dig i ärendet. Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig chef för att få veta vad som händer i ärendet.

Vid behov av omedelbar kontakt med kommunen är du välkommen att vända dig direkt till aktuell avdelning, ansvarig chef eller handläggare via telefon.

Lagrum

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida www.fagersta.se. Du kan också kontakta kommunens växel telefon 0223-440 00.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Senast ändrad: 2018-11-08

Scrolla upp