SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

GDPR/Dataskyddförordningen

Information om behandlingen av personuppgifter
Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna behandla er ansökan om skolskjuts. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen, artikel 6.1,e.

Personuppgifter hämtas in från Skatteverket i samband med ansökan. De personuppgifter som vi behandlar är personnummer förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer samt ert barns förnamn, efternamn, personnummer, adress, skola och klass i de fall ni gör en ansökan i egenskap av vårdnadshavare. Vid växelsvist boende så tas samma uppgifter in om den andre vårdnadshavaren. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom autentisering och kryptering.

Dina personuppgifter sparas i ett år efter att behovet av skolskjuts upphör. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos kommunen.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunen behandlar.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Personuppgiftsansvarig myndighet:
Utbildnings- och fritidsnämnden samt.
Dataskyddsombud: DSO@fagersta.se

 

Du kan läsa mer här

Senast ändrad: 2018-05-24

Scrolla upp