SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningen i Fagersta drivs i samverkan med grannkommunerna Norberg och Skinnskatteberg under namnet Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU. 

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan, som finns på Brinellskolan i Fagersta, erbjuder ett brett utbud av både yrkes- och studieförberedande program. För att stödja elever med studieproblem eller andra problem finns en elevhälsogrupp där specialpedagogisk kompetens, skolsköterskor, skolläkare, skolkurator och studievägledare ingår.

Högskoleprovet
Högskoleprovet skrivs två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. Resultatet från provet kan användas för att söka eftergymnasiala studier och är ett alternativ till gymnasiebetygen.

Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen består av följande delar:

Särvux

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen kostar ingenting.
Undervisningen sker i grupp eller enskilt i lugn takt, för lärare vid ett eller två tillfällen i veckan.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som inte har grundskolekompetens eller inte har studerat på länge men som vill repetera delar av grundskolan och få en bra grund för vidare studier exempelvis på gymnasienivå.

Gymnasial vuxenutbildning

  • från och med andra kalenderhalvåret fyller 20 år
  • har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan
  • behöver utveckla din kompetens för framtida jobb
  • behöver utbildning för att utvecklas inom det arbete du redan har
  • av någon anledning står utanför arbetsmarknaden men vill studera för yrkesmässig eller personlig utveckling
  • vill skaffa behörighet för studier på högre nivå.

Gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en alternativ utbildningsväg för dig som vill ha en gymnasieutbildning med yrkesprofil.

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna. Utbildningen delas upp i tre studievägar. Varje studieväg består av två kurser. Svenska för invandrare är en egen skolform.


Senast ändrad: 2020-03-03

Scrolla upp