SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Särskilt stöd

En elev som är i behov av särskilt stöd har enligt skollagen rätt att få det. Särskilt stöd kan man få när det inte räcker att göra extra anpassningar i undervisningen. Extra anpassningar kan till exempel vara extra tid till uppgifter, hjälpmedel i iPaden och anpassat lektionsmaterial.

Det finns olika typer av särskilt stöd. Här är några exempel som förekommer hos oss på Risbroskolan: Elevassistent, särskild undervisningsgrupp, stödtimmar i liten grupp, motiverande samtal, familjestöd och samverkan med socialtjänst, habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin.

Stödteam

Stödteamet är den grupp som planerar åtgärder för elever med behov av särskilt stöd, och fördelar resurserna mellan arbetslagen utifrån deras behov. Du kan läsa mer om hur denna grupp arbetar under rubriken Stödteam i högermenyn.

Team 21

På Team 21 undervisar vi och stöttar elever som av olika anledningar har det tufft i den ordinarie skolmiljön. Mer om detta kan du läsa under rubriken Team 21.

Senast ändrad: 2019-09-08

Scrolla upp