SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Modersmålsundervisning

Om en av, eller båda elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om

1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och

2. eleven önskar få sådan undervisning.

Vi strävar efter att förlägga modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid. Detta för att eleven ska få alla timmar undervisning som de har rätt till i samtliga ämnen.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket.

Ansökan sker oftast under vårterminen i årskurs 6, i samband med att man söker sin profil och eventuellt språkval. Men det går även att ansöka senare genom att blanketten lämnas till expeditionen.

Senast ändrad: 2017-06-25

Scrolla upp