SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Ledighetsansökan för elev

Närvaro i skolan är viktig!

Det har stor betydelse för kunskapsutvecklingen att ha en sammanhängande undervisning. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid Det är en sammanvägd bedömning som avgör om en sådan ledighet kan beviljas eller inte. Faktorer som vägs in är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisningstid samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Vi vill vädja till vårdnadshavare att inte ansöka om ledigheter när det går att undvika.
Man måste också ta med i beräkningen att en ledighetsansökan kan avslås, och därför kan man inte boka en resa innan ledigheten beviljats.

Lärare/studiepedagog har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår. Gäller ansökan en längre period är det rektor som tar beslut om ledigheten beviljas eller avslås. Under veckor med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet. Vi beviljar inte heller ledighet de två första veckorna vid läsårsstart.
Ansökan om ledighet ska lämnas in senast fyra veckor innan ledigheten.

Blankett för ansökan om ledighet hittar du här under E-tjänster och blanketter

Senast ändrad: 2019-08-20

Scrolla upp