SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Ordningsregler

Ordningsreglernas syfte
Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Alla ska kunna arbeta i lugn och ro på Mariaskolan.

Allmänt
Rekommendationen gällande cykling är att elever tidigast i åk 4 ska cykla själva till skolan. Rekommendationen grundar sig på att barn inte är mogna att vara i trafik själva. Den gäller för alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen. Vi uppmanar alla att följa detta och att eleverna har hjälm (vilket är enligt lag).

För att skolans personal ska kunna ta ansvar för eleverna under skoltid ska de uppehålla sig inom skolans område.

Klassrummet är lärares och elevers gemensamma arbetsplats därför gör varje klass upp vilka regler som ska gälla där, klassens regler.

Mobiltelefoner
Skall lämnas till läraren vid skoldagens början och återfås vid skoldagens slut. Lärare förvarar elevernas mobiltelefoner under skoldagen. Konsekvenser för en elev som bryter mot denna regel,
se nedan under "störande föremål, steg 2",

Får vi kännedom om att en elev fotograferats, med mobil eller kamera, i samband med dusch eller klädombyte, polisanmäls detta av skolan.

Elever kan ges tillåtelse av läraren att använda mobiltelefonen för pedagogiskt syfte inne i klassrummet.

Skolgården ska vara en plats för lek och avkoppling, därför:

 • är det förbjudet att sparka, slå, hota eller kränka någon
 • får alla vara med och leka
 • är snöbollskastning endast tillåtet på lilla fotbollsplanen
 • är det förbjudet att åka cykel, inlines, kickboard, skateboard och snowracer på skolgården samt att leka herren på täppan (undantaget då detta ingår som del av undervisning)
 • är bollspel endast tillåtet på avsedda platser
 • när vi åker pulka och kana under skoltid, använder vi alltid hjälm.

Vi vårdar vår hälsa och miljö, därför:

 • äter vi inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid,
 • äter vi inte under lektionstid,
 • är vi ute på rasterna, om inte läraren gett eleverna tillåtelse att vara inne i klassrummet och då ansvarar läraren,
 • håller vi ordning i klassrum och korridorer,
 • slänger vi skräp i papperskorgarna,
 • är vi rädda om våra egna, andras och skolans saker.

Inomhus ska det vara lugnt och trevligt, därför:

 • tar vi av oss ytterkläder och kepsar,
 • använder vi ett bra bordsskick i matsalen.

Övrigt:

 • skolan ansvarar inte för pengar eller värdefulla föremål som tas med till skolan
 • i överenskommelse med föräldrar, har vi beslutat att från och med årskurs 4 får eleverna cykla till och från skolan.

Vad händer om man bryter mot reglerna?
Steg 1. Läraren pratar med eleven att ändra sitt uppförande.
Steg 2. Läraren meddelar vårdnadshavare.
Steg 3. Möte med elev, vårdnadshavare och lärare.
Steg 4. Rektor kallar till samråd med vårdnadshavare och elev.

Elev stör undervisningen
Steg 1. Läraren säger till eleven att ändra sig.
Steg 2. Utvisning från klassrummet resten av lektionen, hemmet kontaktas.
Steg 3. Kvarsittning upp till en timme efter skolan, hemmet kontaktas.
Steg 4. Rektor kallar till samråd med vårdnadshavare och elev.

Störande föremål
Steg 1. Läraren säger till eleven att lägga ner det störande föremålet.
Steg 2. Läraren tar hand om det störande föremålet och lämnar tillbaks det efter skoldagens slut.
Steg 3. Föremålet hämtas av vårdnadshavare.

Farliga föremål
Steg 1. Läraren tar hand om det farliga föremålet och kontaktar hemmet.Vårdnadshavare hämtar föremålet.
Steg 2. Om elev vägrar att lämna ifrån sig det farliga föremålet, till exempel en kniv, görs en polisanmälan.

Senast ändrad: 2016-10-12

Scrolla upp