SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Plan mot diskriminering
och kränkande behandling

Den årliga planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett:

* kön
* könsöverskridande identitet eller uttryck
* etnisk tillhörighet
* funktionshinder
* sexuell läggning
* ålder
* hedersrelaterat våld

Planen finns också för att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Senast ändrad: 2020-09-03

Scrolla upp