SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:

Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.30

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Förskoleklasser

En pojke som ritar

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år och till barnet börjar sin grundskoleutbildning.

Kontakt

Namn

Befattning

Telefonnummer

E-postadress

Helene Forsberg Modig

Svanen

0223-444 24

helene.forsberg-modig@edu.fagersta.se

Maud Anveland

Svanen

0223-444 24

maud.anveland@edu.fagersta.se

Katarina Larsson

Svanen

0223-444 24

katarina.larsson@edu.fagersta.se

Malin Andersson

Duvan

0223-443 50

malin.andersson@edu.fagersta.se

Lennart Modig

Duvan

0223-443 50

lennart.modig@edu.fagersta.se

Marie Almqvist

Örnen

0223-447 52

marie.almqvist@edu.fagersta.se

Lena Söderberg

Örnen

0223-447 52

lena.soderberg@edu.fagersta.se

 

Senast ändrad: 2016-09-13

Scrolla upp