SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Elevinflytande

Mål

Alfaskolan sätter eleverna i centrum och de har kunskaper om demokratins principer och utvecklar förmågan att arbeta i demokratiska former.

Hur vet vi att målet har nåtts?

Eleverna har inflytande över och medansvar för planering, innehåll och utformning av sin verksamhet.
Eleverna är också delaktiga i de beslut som tas på skolan.

Vägar mot målen

  • Ämnesplanering och innehåll sker i dialog med klassen och individuellt.
  • Förmågan att utveckla, planera och utvärdera skolarbetet sker med hjälp av portfolio, IUP och temaplanering.
  • Utvecklingssamtal och föräldramöte med dagordning och dokumentation.
  • Eleverna utvecklar metakognition – lära eleven lära sig
  • Vi praktiserar demokrati genom klassråd med träning på mötesteknik
  • Ökat ansvar och delaktighet för eleverna genom klass-, elev-, mat- och idrottsråd
  • Klassråd 20 minuter per vecka eller 40 minuter varannan vecka
  • Elevrådsrepresentanter i år 2–6
  • Alfafixare år 5 och 6

Föräldrakontakter

Utvecklingssamtal eller IUP-samtal sker en gång per termin och vid behov vid fler tillfällen där klasslärare, ämneslärare, elev och föräldrar deltar.

Föräldramöte med dagordning och minnesanteckningar sker minst en gång per termin och klassläraren ansvarar.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker vid läsårets slut och ansvariga är:
socialpedagog, klass-, resurs-, och idrottslärare.

Senast ändrad: 2017-09-13

Scrolla upp