SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Så arbetar vi


Bild på en isfigur

Gemensam pedagogisk verksamhet i Fagersta förskolor

  • Samtliga förskolor har miljöcertifiering Grön Flagg.
  • Samtliga förskolor arbetar också med Sapere – Mat för alla sinnen.
  • Stor del av förskolepersonalen har läst matematik på högskolenivå under ett år
  • Samtlig personal har genomgått TRAS-utbildning, Tidig Registrering Av Språkutveckling
  • Samtliga förskolor arbetar också med NTA (natur och teknik för alla)
  • Samtlig personal får utbildning i barnsyn, kunskapssyn och pedagogisk dokumentation

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan som anger strävansmål och riktlinjer för verksamheten men förskolan kan också ha egna strävansmål för verksamheten, se våra arbetsplaner för varje respektive avdelning.

Förskolechefen ansvarar för att läroplanen följs.

På vår förskola ska varje barn bli sedda, hörda, uppmuntrade och bekräftade på ett positivt sätt varje dag – vi ser barnet som den enskilda individen den är och som det kompetenta barnet.

Barnen uppmuntras till självständighet genom att:

  • låta och locka de till att vilja klara av saker själva eller tillsammans
  • komma fram till deras egna lösningar genom att ställa frågor som uppmuntrar till ett eget tänkande
  • ge barnen ansvar

I alla situationer på förskolan sker inlärning och det tar vi vara på – det är genom leken som barnen får mest kunskap.

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Vår verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Vår förskola jobbar med Grön Flagg – en miljöcertifiering av skola och förskola. Under olika perioder arbetar vi med oilka teman.

En odlingslåda

Vi jobbar och samarbetar över avdelningarna för att skapa en god kontakt med alla barn och pedagoger på förskolan. Vi träffas över avdelningarna genom teman och traditioner. Det är viktigt att barnen är trygga och trivs med varandra och personalen.

Utvärdering och uppföljning av verksamheten jobbar vi mycket med på vår förskola för att hela tiden utveckla den. I det dagliga arbetet använder vi oss utav pedagogisk dokumentation. Några avdelningar använder sig av Instagram för att vårdnadshavare med flera ska kunna få en större insyn i vår verksamhet.

Fagersta kommuns värdegrund – STAR – fastslår våra gemensamma värderingar. Värderingarna ökar tydligheten och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.

Vi sammanfattar värdegrunden med fyra värdeord:

Samarbete
Trygghet
Ansvar
Respekt

Senast ändrad: 2019-02-11

Scrolla upp