SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Så arbetar vi


Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö18), Barnkonventionen och Fagersta kommuns värdegrund-STAR- (Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt)

 

Under hela förskolevistelsen sker inlärning. Det tar vi vara på genom att ge barnen många tillfällen att utveckla sinaintressen och förmågor genom lekar och aktiviteter,planerade och spontana.

Vi försöker ta vara på barnens intressen genom att hela tiden anpassa lekmiljöerna efter det som de visar intresse för.

Vi vistas utomhus både på gården och i naturen där barnen ges möjlighet att uppleva naturen under alla årstider, utforska naturen på sitt eget sätt och på sin egen nivå Vi arbetar även med Grön Flagg för att ge barnen förståelse för hur "människa-natur" hänger ihop.

.Vi samarbetar över avdelningsgränserna för att skapa en god kontakt med alla barn och pedagoger på förskolan.
 

Senast ändrad: 2020-06-23

Scrolla upp