SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Rödmåla

Telefonnummer: 0223-442 98

Bokprojekt

Vi har nu startat upp vårt bokprojekt för detta läsår. Vi  läser Guldlock och de tre björnarna. Våra modersmålsstöjare hjälper oss att läsa och berätta sagan på arabiska och somaliska. Detta för att stärka de barnen i deras modersmål, men också  för att de ska utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Vi har också möjlighet att höra den på finska genom att höra den på lärplatten. Den finns också på ryska.

Vi jobbar för att alla barn ska utveckla ett nyanserat talspråk. Detta gör vi genom att benäma saker med rätt namn, vi talar tydligt och är noga med att barnen förstår. De får ett större ordförråd och fler begrepp. Vi uppmuntrar barnen att leka med ord, att rimma och så vidare. Barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar, ställa frågor och träna sig på att argumentera för en sak.

Vi kommer att fortsätta läsa sagan, berätta den med konkret material, läsa den som flanosaga, titta på film och dramatisera sagan. Barnen har börjat att berätta sagan och dramatiserat sagan tillsammans med oss pedagoger. Utifrån vad vi ser att barnen är intresserade av kommer vi att jobba vidare med det barnen vill.

Vi kommer att jobba med brev och uppdrag från Guldlock och björnarna. Problem och funderingar som barnen får hjälpa till att lösa.

Barnen har blivit medvetna om storlek och att saker kan vara olika stora. De är intresserad av att mäta saker. Vi har köpt in nytt material som ska stimulera barnen i deras nyfikenhet och vilja att utforska och lära sig nya saker. Vi har måttband, tumstockar, linjaler med mera. Vi jämför stor, liten och mittemellan.

Bemötande

För oss på Rödmåla är det också viktigt med ett bra bemötande. Vi jobbar för att både barnen och vårdnadshavarna ska trivas och känna sig välkomna hos oss. Vi jobbar på detta genom att vi som pedagoger tänker på att ha ett gott bemötande gentemot varandra, men också mot barn och vårdnadshavare. Vi hjälper barnen att tänka på hur vi ska vara mot varandra. Hur kan vi vara bra kompisar? Vi använder oss av bland annat StegVis, som är ett material med bilder, lekar och frågor som främjar detta arbete. Vi har arbetat fram gemensamma trivselregler som gäller hos oss på Röd. Vi vill jobba tillsammans för att på detta sätt lättare främja barnens utveckling, nyfikenhet och glädjen i att lära sig nya saker .


 

 

Senast ändrad: 2017-11-07

Scrolla upp